สวัสดี!

Z-Libraryเป็นหนึ่งในห้องสมุดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรามีเป้าหมายที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงงานเขียนและวรรณกรรมได้ ปัจจุบันZ-Libraryมีหนังสือมากกว่า11,179,413เล่ม และบทความมากกว่า84,837,000ฉบับ Z-Libraryมีเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากในสหรัฐฯ รัสเซีย เยอรมนี ฟินแลนด์ มาเลเซีย และลักเซมเบิร์ก ข้อมูลที่เราจัดเก็บทั้งหมดนั้นใหญ่กว่า220 TB! ทุก ๆ เดือน ผู้คนหลายล้านคนใช้ Z-Library เพื่อวัตถุประสงค์ของแต่ละคน และนั่นหมายความว่าเราเดินมาถูกทางแล้ว แต่มันคงจะเป็นเรื่องยากที่จะบรรลุเป้าหมายหากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคุณ

Only thanks to your support over the past six months, the following important updates have been implemented: moderation interface for users, recruited a big team of moderators, which resulted in improving the quality of the book collection; made a selection of booklists for the categories, added over 100 languages to filter and translated our Android app in to 27 languages. Many visual changes have also taken place, such as redesigned book requests section, new Z-Library letters, improved “My uploads” and “Add book” pages, completely reworked the "Report a problem" option. Moreover, numerous invisible but essential technical updates have been made. การสนับสนุนอย่างแข็งขันของคุณมอบความแข็งแกร่งให้กับทีมของเรา และเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานของเรา ทุก ๆ ดอลลาร์ที่บริจาคไม่ได้เป็นแค่เงินสำหรับเรา แต่มันคือความมั่นใจว่าคุณต้องการโครงการนี้จริง ๆ!

Z-Library เป็นโครงการไม่แสวงหาผลกำไรที่เกิดขึ้นโดยการเงินทุนของเหล่าผู้ก่อตั้ง และการสนับสนุนจากคุณ ปัจจุบัน (15 September 2022) ในเดือนมีนาคม และกันยายนของทุกปี เราจัดสรรการระดุมทุนเพิ่มเติมเพื่อการบำรุงรักษาและพัฒนาโครงการ เราจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุก ๆ ดอลลาร์ที่บริจาคให้แก่เรา

ขอแสดงความนับถือ,
Z-Library ผู้ดูแลระบบ

ผู้บริจาคล่าสุด

$5
Carol
28 Sep 2022, 00:08
$5
K
28 Sep 2022, 00:08
$10
diaplekomenos
28 Sep 2022, 00:08
$10
aamp77
28 Sep 2022, 00:07
$8
KK
28 Sep 2022, 00:07
$5
bufo
28 Sep 2022, 00:07
$10
Star
28 Sep 2022, 00:07
$5
Cristina
28 Sep 2022, 00:06
$5
rpixel
28 Sep 2022, 00:06
$4
Spy444498
28 Sep 2022, 00:06
$2
Leila
28 Sep 2022, 00:06
$72
Richi
28 Sep 2022, 00:06
$5
Yi
28 Sep 2022, 00:05
$5
Dr
28 Sep 2022, 00:05
$5
Sister
28 Sep 2022, 00:05
$5
Sweetie
28 Sep 2022, 00:04
$5
SubashK
28 Sep 2022, 00:04
$5
Morgan
28 Sep 2022, 00:03
$7
Gilbert
28 Sep 2022, 00:03
$10
Abdelaziz
28 Sep 2022, 00:03
$5
Mohamed
28 Sep 2022, 00:03
$5
vinnymarreiro
28 Sep 2022, 00:02
$2
Anonymous
28 Sep 2022, 00:02
$5
Ivan
28 Sep 2022, 00:01
$10
Gary0694
28 Sep 2022, 00:00
$10
Anonymous
28 Sep 2022, 00:00
$10
Anonymous
28 Sep 2022, 00:00
$5
SMS
28 Sep 2022, 00:00
$10
ShuckyDucky
28 Sep 2022, 00:00
$5
Vincenzo
27 Sep 2022, 23:58
$5
Christian
27 Sep 2022, 23:58
$25
gaodawei
27 Sep 2022, 23:58
$5
anne
27 Sep 2022, 23:57
$5
Vandelay
27 Sep 2022, 23:57
$10
VERN
27 Sep 2022, 23:57
$5
Lucho
27 Sep 2022, 23:57
$20
Cleo
27 Sep 2022, 23:57
$10
PeppySal
27 Sep 2022, 23:56
$5
BookBabe
27 Sep 2022, 23:56
$10
StrykEagle
27 Sep 2022, 23:56
$5
Anonymous
27 Sep 2022, 23:56
$10
rago
27 Sep 2022, 23:55
$10
ANDREIA
27 Sep 2022, 23:55
$10
Jwbtratp
27 Sep 2022, 23:55
$5
emilyswancott
27 Sep 2022, 23:55
$4
fanny
27 Sep 2022, 23:55
$5
BethyC
27 Sep 2022, 23:54
$25
ruth
27 Sep 2022, 23:54
$5
tina
27 Sep 2022, 23:54
$21
abiondo
27 Sep 2022, 23:53
$100
Christian
27 Sep 2022, 23:52
$10
Don
27 Sep 2022, 23:52
$10
mawais888
27 Sep 2022, 23:52
$5
Marcelo
27 Sep 2022, 23:52
$25
Anonymous
27 Sep 2022, 23:51
$4
faye4869
27 Sep 2022, 23:51
$10
Gary
27 Sep 2022, 23:50
$10
Sirius_An
27 Sep 2022, 23:50
$2
aftertho
27 Sep 2022, 23:50
$5
YungGeminiPrincess
27 Sep 2022, 23:49
$10
mn
27 Sep 2022, 23:49
$5
Alejandro
27 Sep 2022, 23:48
$2
jlmachm
27 Sep 2022, 23:48
$4
Elmer
27 Sep 2022, 23:48
$10
Hilda
27 Sep 2022, 23:48
$10
andrea
27 Sep 2022, 23:47
$10
Paul
27 Sep 2022, 23:47
$10
albert
27 Sep 2022, 23:47
$25
sara
27 Sep 2022, 23:47
$10
Kaz
27 Sep 2022, 23:47
$5
Daniel
27 Sep 2022, 23:46
$10
Tasen
27 Sep 2022, 23:46
$10
JaviSF
27 Sep 2022, 23:46
$15
Alex
27 Sep 2022, 23:45
$5
Dr.
27 Sep 2022, 23:43
$10
Graça
27 Sep 2022, 23:43
$10
Chris
27 Sep 2022, 23:43
$10
Michel
27 Sep 2022, 23:43
$20
nic
27 Sep 2022, 23:43
$5
Zoe
27 Sep 2022, 23:43
$25
Emrys
27 Sep 2022, 23:42
$10
Holmesy
27 Sep 2022, 23:42
$5
Alona
27 Sep 2022, 23:42
$10
Babette
27 Sep 2022, 23:42
$5
henriqueviana
27 Sep 2022, 23:41
$5
Stefano
27 Sep 2022, 23:41
$50
Samuel
27 Sep 2022, 23:41
$5
SATC72
27 Sep 2022, 23:40
$5
lejiayuan
27 Sep 2022, 23:40
$10
Marc
27 Sep 2022, 23:40
$10
Slybo
27 Sep 2022, 23:39
$10
ragno
27 Sep 2022, 23:39
$15
T_CR
27 Sep 2022, 23:39
$10
gigi
27 Sep 2022, 23:39
$5
mauroandreshg
27 Sep 2022, 23:39
$5
k
27 Sep 2022, 23:38
$10
Aili
27 Sep 2022, 23:38
$10
Andreia
27 Sep 2022, 23:38
$10
AfroQ
27 Sep 2022, 23:38
$5
knight_y
27 Sep 2022, 23:38

ผู้บริจาคสูงสุด

$300
Cristian
26 Sep 2022, 12:49
$300
Takashi
25 Sep 2022, 14:37
$300
Margaret
27 Sep 2022, 11:17
$250
Akshay
23 Sep 2022, 07:40
$200
Dieu
26 Sep 2022, 23:19
$200
Teppner
20 Sep 2022, 14:02
$200
Chris
23 Sep 2022, 22:35
$200
xtrozet
25 Sep 2022, 10:46
$161
MundoChild
21 Sep 2022, 03:59
$150
Fondation
20 Sep 2022, 08:21
$150
Dunnigan
21 Sep 2022, 00:02
$150
Cordeiro
20 Sep 2022, 13:27
$150
Fuligule
22 Sep 2022, 08:48
$150
Anonymous
23 Sep 2022, 02:22
$150
NANO
20 Sep 2022, 11:38
$150
Daniel
19 Sep 2022, 16:04
$150
Shonki
19 Sep 2022, 07:00
$150
james
15 Sep 2022, 19:34
$130
Brie
18 Sep 2022, 16:14
$126
Enark
20 Sep 2022, 06:50
$125
Rob
27 Sep 2022, 12:17
$125
lys
18 Sep 2022, 09:52
$120
loribeth
24 Sep 2022, 23:50
$110
Sophinette
20 Sep 2022, 01:15
$110
thinh
18 Sep 2022, 12:39
$110
Maycon
16 Sep 2022, 20:19
$110
xavi
22 Sep 2022, 20:18
$110
sadie
21 Sep 2022, 17:23
$110
Ruby
25 Sep 2022, 11:35
$101
Jersey
24 Sep 2022, 18:48
$100
Dr.
20 Sep 2022, 07:22
$100
herizondetails
22 Sep 2022, 22:24
$100
password
20 Sep 2022, 10:50
$100
zemano
26 Sep 2022, 22:49
$100
AW
20 Sep 2022, 15:58
$100
steve
20 Sep 2022, 07:08
$100
doobee
16 Sep 2022, 19:53
$100
Pruegl
17 Sep 2022, 11:23
$100
BJH
25 Sep 2022, 03:41
$100
malene
16 Sep 2022, 20:25
$100
Anna
25 Sep 2022, 06:30
$100
SudhirSarnobat
18 Sep 2022, 06:21
$100
trades
18 Sep 2022, 09:31
$100
odi
27 Sep 2022, 09:35
$100
Greg
27 Sep 2022, 21:32
$100
Poso
20 Sep 2022, 07:58
$100
mkarp
25 Sep 2022, 19:17
$100
Patrick
20 Sep 2022, 12:31
$100
Alexf
27 Sep 2022, 16:32
$100
Steve
26 Sep 2022, 11:10
$100
J.Liu
20 Sep 2022, 08:50
$100
Carty
17 Sep 2022, 17:53
$100
zj89488
23 Sep 2022, 08:44
$100
Melanie
24 Sep 2022, 18:34
$100
jerry
17 Sep 2022, 02:56
$100
H-RP
17 Sep 2022, 00:20
$100
Bookworm
21 Sep 2022, 07:35
$100
Ken
18 Sep 2022, 18:36
$100
QuanQuan
17 Sep 2022, 19:56
$100
yan
19 Sep 2022, 21:21
$100
Catherine
18 Sep 2022, 14:39
$100
jfspiral
19 Sep 2022, 05:56
$100
Walter
23 Sep 2022, 18:48
$100
howard
27 Sep 2022, 05:56
$100
JJ
21 Sep 2022, 01:29
$100
Anonymous
27 Sep 2022, 08:50
$100
annette
21 Sep 2022, 18:34
$100
Massimo
20 Sep 2022, 06:23
$100
Anonymous
23 Sep 2022, 06:07
$100
Somebody
27 Sep 2022, 01:22
$100
elena
23 Sep 2022, 15:06
$100
Boomer
20 Sep 2022, 00:04
$100
hello2022
25 Sep 2022, 06:26
$100
Naomi
15 Sep 2022, 21:46
$100
Martha
17 Sep 2022, 18:32
$100
bernie
16 Sep 2022, 11:50
$100
nick
16 Sep 2022, 17:01
$100
kuo
18 Sep 2022, 17:34
$100
James
18 Sep 2022, 03:24
$100
Robert
16 Sep 2022, 22:33
$100
Anne
22 Sep 2022, 18:54
$100
wpscott
16 Sep 2022, 05:04
$100
Lewin
21 Sep 2022, 08:55
$100
C
27 Sep 2022, 11:03
$100
Juice
27 Sep 2022, 08:07
$100
Nick
20 Sep 2022, 23:13
$100
bruno
19 Sep 2022, 10:40
$100
SimpliTaught
27 Sep 2022, 10:25
$100
d0ctor
19 Sep 2022, 11:34
$100
ZL5322zl
21 Sep 2022, 18:18
$100
Elliott
25 Sep 2022, 20:20
$100
dhagmar
27 Sep 2022, 17:46
$100
Nina
18 Sep 2022, 17:59
$100
Iris.D
19 Sep 2022, 22:54
$100
Luiz
16 Sep 2022, 14:47
$100
UB
20 Sep 2022, 00:20
$100
Tara
20 Sep 2022, 19:24
$100
charles
19 Sep 2022, 17:43
$100
Anonymous
23 Sep 2022, 18:08
$100
Regards
23 Sep 2022, 15:14